תקנון איקסביי

כללי

1. ברוכים הגולשים לאתר המכירות של  איקסביי – אתר הקניות הוירטואלי המופעל ע”י איקסביי (להלן: “האתר” או “החנות”). באתר מופעלת זירת המכירות המציעה ללקוחותינו מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.

2. הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקבוצת קניה בזירת המכירות מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.

3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

4. משמעותה של המילה “פעולה” בתקנון זה הינה – כל פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצר או שירות המוצעים למכירה בזירת המכירות, לרבות הצעת רכישה ו/או הרשמה לקבוצת קניה.

5. החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות, פומביות ו/או מכירות קבוצתיות.

6. רשאים להשתתף במכירות בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל .

7. תנאי מוקדם לתוקף זכייתו של משתתף במכירה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.

8. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות, לכל דבר ועניין.

9. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

10. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

11. החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט, ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בתום לב, בזהירות, במיומנות, ובאופן מבוקר.

12. קיים איסור מפורש של כל גורם מטעם החנות, או הקשור עמה לקחת חלק במכירות.

13. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר לרבות של כל ההצעות המתקבלות וההצעות הזוכות.

המכירות

14. החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל .

15. בעלי החנויות, בתי העסק ומפעיליהם (להלן: “הספקים”) מציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה במגוון אפשרויות.

16. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף מכירה”, דף המכירה כולל את שם הספק, שם המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר מחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי שנמסר לחנות מהספק, ואת מחיר המכירה (להלן: “דף המכירה”(.

17. כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ במידה וחל תשלום מע”מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

א. במקרה של הטבה/קופון/מבצע  – לא ינתנו הנחות פייסבוק והנחות אחרות .ט.ל.ח

18. פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע”י הקשה על שורת המוצר בדף המכירה כפי שיופיע בחנות.

19. טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא אישית אשר ילוו אותך בכל הרכישות והשימוש באתר.

20. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים נוספים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות וכו’. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: “הלקוח” או “מבצע הפעולה”). אישור על ביצוע הפעולה יישלח ללקוח באמצעות הדואר האלקטרוני. אישור זה אינו מחייב את הספק לספק את המוצרים שהוזמנו, והוא רק מעיד שפרטי הרכישה נקלטו במערכת.

21. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

22. מבצע הפעולה רשאי לבצע את הפעולה באמצעות הטלפון. הלקוח רשאי למסור את פרטיו האישיים ופרטי כרטיס האשראי בטלפון 03-5076942. מכירה טלפונית תיחשב כמושלמת רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג האתר לבין הלקוח ונתקבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה.

23. לאחר ביצוע הפעולה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן ללקוח הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.

24. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה. החיוב יתבצע על ידי החנות או על ידי הספקים.

25. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי.

26. במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע”י חברות כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע”י חברות האשראי, יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת.

27. הספקים יציגו באתר פרטים בדבר המוצר ו/או השירות, מחירו, תעודת אחריות, זמן אספקה וכד’. כדי שהספקים יוכלו לספק את המוצר חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של הספק. למרות שהספקים עושים כמיטב יכולתם להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעיתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי או חסרים זמנית במלאי. אם המוצרים חסרים תישלח ללקוח הודעה מתאימה באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני. במקרה כאמור יוצעו ללקוח מוצרים חלופיים ו/או דומים אותם יוכל להזמין.

28. חשוב להבהיר כי ההרשמה לאתר מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות החנות, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של האתר.

שיטות המכירה בחנות

מכירה קבוצתית

29. מכירה קבוצתית הינה מכירה שבה מוצעת למכירה כמות קבועה של מוצרים ו/או שירותים, במחיר קבוע, באופן שיפורט להלן. מכירה קבוצתית הינה מכירה המוגבלת בזמן.

30. המחיר במכירה קבוצתית הינו קבוע וסופי. כמות הפריטים תקבע בהתאם למספר המציעים ובכל מקרה לא יותר מהכמות המוצעת, כל הצעה זוכה ומטופלת באופן מידי.

31. האתר ו/או הספקים יהיו רשאים, בכל עת, לשנות את הכמות המוצעת. כמו כן, יהיו רשאים להאריך או לקצר את זמן המכירה, בכל עת וללא הודעה מראש.

32. חשוב להבהיר, מציע ייחשב כזוכה אם עמד בהוראות התקנון ורק לאחר השלמת בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי למכירה.

33. יובהר ויודגש, לא תינתן כל אפשרות למציע שהגיש הצעה במכירה קבוצתית לחזור בו מהצעתו. ניתנה הצעה על ידי מציע והצעה זו זיכתה את המציע במכירה, קרי הפכה את המציע לזוכה, יהא הזוכה זכאי לבטל את הזכייה בכפוף לאמור בפרק הדן בביטול הצעה / עסקה / מכירה בתקנון זה.

מכירה רגילה

34. מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן:

34.1.האתר מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש. המכירה הינה עד גמר המלאי.

34.2.במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמה או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של החנות, כפי שיפורסם.

34.3.השלמת הליך המכירה מותנה בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.

מכירה אישית

35. מכירה אישית הינה מכירה שבה מוצעת למכירה כמות יחידות מקסימאלית של מוצר ו/או שירות במחיר אשר לא יפחת ממחיר המינימום שייקבע על ידי האתר ו/או הספקים לגבי כל מכירה בנפרד. מכירה אישית הינה מכירה המוגבלת בזמן.לא ינתנו מתנות,הנחות ותוספות שמופיעות במכירה הרגילה.

36. האתר ו/או הספקים יהיו רשאים, בכל עת, לשנות את הכמות המוצעת. כמו כן, יהיו רשאים להאריך או לקצר את זמן המכירה, בכל עת וללא הודעה מראש.

37. לקוח שיהיה מעוניין במוצר המוצע במכירה אישית ייתן הצעה לרכוש את אותו מוצר ובלבד שהסכום המוצע באותה הצעה לא יפחת ממחיר המינימום כפי שנקבע באותה מכירה אישית. ההצעה תכלול גם את מספר התשלומים בו מעוניין הלקוח. לכל מציע תינתן האפשרות לתת עד חמש הצעות לרכישת המוצר באותה מכירה אישית.

38. חשוב להבהיר, מציע ייחשב כזוכה אם עמד בהוראות התקנון ורק לאחר השלמת בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי למכירה.

39. יובהר ויודגש, לא תינתן כל אפשרות למציע שהגיש הצעה במכירה אישית לחזור בו מהצעתו. ניתנה הצעה על ידי מציע והצעה זו זיכתה את המציע במכירה, קרי הפכה את המציע לזוכה, יהא הזוכה זכאי לבטל את הזכייה בכפוף לאמור בפרק הדן בביטול הצעה / עסקה / מכירה בתקנון זה.

אספקת המוצרים

40. החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת בישראל, כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת. שעות ההספקה : משעה 08:00 עד 16:00. ההספקה תעשה בשעות שיקבעו חברות המשלוחים או המתקינים .משלוח לישוב קהילתי ,כפר,וקיבוצים יסופקו עם דואר שליחים עד לנקודת חלוקת דואר או מזכירות הכפר,קיבוץבכול אופן ינסו לתאם הספקה שתהייה נוחה ללקוח. הספקת מוצרים .במשלוח מהיר 3 ימי עודה יספרו מיום לאחר ההזמנה בתנאי שההזמנה בוצע עד שעה 12.00 הזמנה שתבוצע אחרי שעה 12.00 3 ימי העסקים יספרו החל מיומיים מההזמנה. לשם הבארה  : הזמנה שבוצע ביום א’ בשעה 13.00 שלושת ימי העסקים יחלו להיספר החל ביום ג’  כנ”ל גם לגבי הספקה רגילה עד 7 ימי עבודה .ימי עבודה לא כוללים ימי שישי,שבתות,ערבי חג,חג,וחול המועד.

41. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי וזמני האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.

42. החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

42.1.כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.

42.2.שביתה או השבתה אצל הספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

42.3.כל סיבה אחרת שאינה בשליטת החנות או הספקים.

43. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

44. בכל מקרה תוגבל אחריותה של החנות בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים באתר לנזקים ישירים ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח.

החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

45. . זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, ימים א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג. זמני אספקת המוצרים לאילת ישובי הערבה ורמת הגולן עד 60 יום, ליישובי הנגב עד 20 יום, ליהודה ושומרון ולשטחים שמעבר לקו יהיו ארוכים מהמצוין בדף המכירה – עד 14 יום.  יתכנו תוספות למחירי המשלוח באיזורים חריגים
תשלום חריג עבור משלוחים אלה יהיו בתאום עם החנות. להורדת רשימת אזורים חריגים
46. התקנון של רשות הדואר או של כל גוף אחר המבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה / הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. במידה ויחול עיכוב בעקבות רשות הדואר לא תהיינה כל טענה כלפי החנות.

47. יובהר כי מקום ביצוע העסקה לכל דבר ועניין ייחשב כמקום מושבו של הספק, גם במקרה בו בחר לקוח לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.

דמי משלוח

48. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה של משקל  חריג של 35 ק”ג ויותר לקומות גבוהות  קומה 2 ומעלה ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

49. במקרה של הובלה חריגה או משלוח מחוץ לישראל החנות ו/או הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

50. דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.

51. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

52. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף. מוסכם כי במקרה של איסוף ע”י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה.

53. דמי המשלוח לאילת וליישובי הערבהמעבר לקו הירוק ורמת הגולן יהיו גבוהים מדמי המשלוח המצוינים בדף המכירה ויימסרו ללקוח טרם החיוב.

ביטול הצעה / עסקה / מכירה

54. בשל שיטת המכירה הנהוגה בחנות לא ניתן לבטל או לשנות את ההצעה במהלך המכירה ולפני מועד סגירתה .

55. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “החוק”).

56. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

56.1.ברכישה של נכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם;

56.2.ברכישת שירות – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

56.3.ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכול כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק. אין אפשרות להחזרת נוזלים!

56.4.6.4.לא ניתן להחזיר מנועי בנזין באריזות שנפתחו גם אם לא היו בשימוש ומוצרי PVC באריזות שנפתחו.

56.5.ניתן לבטל רכישת מוצר אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות.

57. תוצאות הביטול עקב פגם – ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת הספק, יחזיר הספק למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם למעט דמי משלוח והתקנה .

58. תוצאות הביטול שלא עקב פגם – זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאים החנות ו/או הספקים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם + 15 ש”ח עבור ביטול אשראי עם שולם .במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות ובין הפרטים שנמסרו לך לגביהם. יובהר ויודגש – דמי הביטול יכול שייגבו על ידי החנות או על ידי הספק.

59. קיבל מבצע הפעולה את הנכס נשוא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לחנות או לספק במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה או החוזה נשלח מהספק או החנות לחברת השילוח.

60. יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם במוצר נשוא העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך, כאמור לעיל, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר על חשבונו את הנכס לחנות או לספק ממנו נרכש המוצר, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

61. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

62. תוצאות הביטול במוצרים הדורשים הרכבה ו/או התקנה – דע: לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא לאחר שהספק נתן הסכמתו לכך מראש. במקרה כאמור, בנוסף לכך שמבצע הפעולה יחזיר על חשבונו את המוצר לחנות או לספק ממנו נרכש המוצר, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או פגם ו/או נזק ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, ינוכו 20% – 30% נוספים מערך המוצר המוחזר.

63. החנותתהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

63.1.נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

63.2.אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.

63.3.במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

63.4.במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.

63.5.אם יתברר כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד שלישי כלשהו.

64. הודעהעל ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

65. אם לאחר סיום המכירה התגלה כי המוצר או השירות אזל מהמלאי, רשאים החנות ו/או הספקים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך או אחר. בוטלה מכירה כאמור, החנות ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. הודעה על ביטול כאמור, תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

שירות לקוחות

66. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיו”ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם הספקים השונים.

67. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו ניתן לפנות אלינו בטלפון 072-2488888, בפקס 073-7257050או במייל.

68. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אבטחת מידע פרטיות בחנות

69. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.

70. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

71. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

72. לתשומת לבך: הרשמתך לאתר מהווה הסכמה להצטרפות לרשימת הדיוור של החנות וכלל אתרי הסחר האלקטרוני של החנות, לרבות לצורכי משלוח הודעות בגין מבצעים והנחות באתר ובאתרי הסחר האלקטרוני האחרים של החנות. החנות מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהחנות, תוכל לציין זאת במקום המיועד לכך במסגרת הודעות דואר אלקטרוני שתקבל מהחנות.

73. החנות תהיה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ובמטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

74. החנות תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” (“COOKIES” – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של החנות על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך), על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה”עוגיות” אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

אחריות

75. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות במכירות והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

76. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את החנות. תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החנות.

77. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי המוצרים, בין אם במכירה ישירה ובין אם אישית או קבוצתית או אחרת, טיבם ואיכותם נמסרו ע”י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים. עם זאת יובהר, כי החנות עושה מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקיימת בקרה שוטפת על השירות הניתן על ידם למשתמשים באתר.

78. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של החנות תוגבל בכל מקרה להחזר כספו של הלקוח.

79. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.

80. החנות ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לתיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, והאחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספק\יבואן ממנו סופק המוצר לאיקסביי. במקרה של קבלת מוצר פגום ישלח מבצע הפעולהאת המוצר על חשבונו לחנות לבדיקה והמשך טיפול. אלא אם נאמר אחרת, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.

81. החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים על מוצרים שדורשים הרכבה ו/או התקנה במקרה והלקוח וויתר על הרכבה ו/או התקנה. ויובהר: החנות ו/או הספק לא יהיו אחראיים על מוצר כאמור אפילו אם היה המוצר פגום בטרם ההרכבה ו/או ההתקנה.

82. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה למשתמש או מבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ודרישותיו.

83. החנות אינה מתחייבת כי הקישוריות(LINK) המופיעות באתר יובילו את הלקוח לאתר אינטרנט פעיל.

84. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

85. אייקונים (ICONS), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.

86. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכניםהמופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

87. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

88. נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.

שונות

89. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בראשון לציון, בלבד.

90. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 1/6/09 וניתן לשינוי בכל עת על ידי החנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

הצהרת נגישות

השותפים לאתר נגיש – איגוד האינטרנט הישראליהאוניברסיטה הפתוחה ועמותת נגישות ישראל פועלים למען קידום הנגישות לאינטרנט ולטכנולוגיות מידע ורואים בתחום זה חשיבות רבה לקידום הנגישות לאנשים עם מוגבלות. ביחד פועלים הארגונים לבנות גוף ידע ולייצר משאבים שיסייעו למפתחי אתרים, מעצבים ועורכי תוכן ליישם את דרישות החוק והתקנות בתחום הנגשת אתרי אינטרנט והנגשת מידע וזאת מתוך תבונה עסקית ומחויבות חברתית.

יצירת קשר

בכל שאלה ועניין הנוגעים לאתר נגיש לרבות בעיות נגישות או קושי בגלישה באתר, לתכנים ולתפעול לרבות פניה בנושאי נגישות אינטרנט ניתן לפנות באמצעות כתובת הדואר האלקטרונית לקו החם של איגוד האינטרנט הישראלי או באמצעות טופס מקוון ליצירת קשר

עמידה בת”י 5568 המבוסס על הנחיות Wcag 2.0 לרמה AA.

אתר נגיש פותח בהתאם להנחיות Wcag 2.0 לרמה AA.

הרכיבים באתר נגיש עומדים בהנחיות באופן שיאפשר לאנשים עם מוגבלות חושית ומוטורית לרבות משתמשי מקלדת ומשתמשי תוכנות קוראות מסך לתפעל את האתר באופן פונקציונלי ובאופן שיאפשר נגישות לתכנים שנכתבו באתר.

אתר נגיש מציע לגולשים התאמות נגישות נוספות מעבר לנדרש בהנחיות Wcag 2.0 וזאת על מנת לשפר את חוויית השימוש של גולשים עם מוגבלות.

דוגמאות להתאמות נגישות באתר נגיש

שינוי תצוגה

 • שינוי גודל טקסט: ניתן לשנות גודל טקסט באמצעות סרגל לבחירת גודל טקסט הממוקם בחלק העליון של האתר בכל עמוד ועמוד.
 • שינוי ערכת צבעים: באתר נגיש ניתן לבחור באחד משלוש סוגי ערכות צבעים – ניגודיות מוגברת למען אנשים עם לקות ראייה (טקסט צהוב על שחור), ניגודיות רכה המתאימה לחלק מהאנשים עם לקות למידה ובערכת הצבעים הסטנדרטיים.

תפעול אתר נגיש באמצעות המקלדת

ניתן לתפעל את אתר נגיש באמצעות מקלדת בלבד על ידי שימוש במקשי ה Tab וה Shift+Tab למעבר בין הרכיבים השונים באתר הלוך ושוב. בכדי להפעיל קישור או בכדי לפתוח תפריט ניתן ללחוץ על מקש ה Enter במקלדת.

בנוסף לכך, ניתן לתפעל את הרכיבים והתכנים באתר נגיש באמצעות מקשי קיצור במקלדת של תוכנות קוראות מסך הנפוצות לשימוש בישראל ובעולם.

מעבר בין כותרות

ניתן לעבור בין כותרות וכותרות משנה באמצעות מקש האות h במקלדת באמצעות תוכנה קוראת מסך. כמו כן ניתן לעבור בין כותרות באמצעות יישומים חיצוניים המותקנים על גבי חלק מהדפדפנים השונים באופן שיקל על גולשים עם מוגבלות שמבנה היררכי של כותרות חשוב להם וללא צורך בשימוש בעכבר.

מבנה תגי כותרת h באתר נגיש

מבנה הכותרות באתר נגיש עקבי לאורך כל האתר.

תגי כותרת h ברמה 5 כוללים

 • תפריט נגישות
 • תפריט תוכן כללי הכולל את הקישורים לעמוד אודות, לעמוד מפת אתר, צור קשר ומידע על האתר בשפה האנגלית.
 • תפריט ראשי עליון: כולל את התפריטים הקבועים באתר הכוללים את דף הבית, טכנולוגיות מסייעות, בעלי אתרים, פיתוח ועיצוב, עריכת תוכן וצור קשר.
 • תפריט צד: בו ניתן למצוא מדריכים בנושא כלים לבדיקות נגישות, מדריכים למפתחים, למעצבים ולעורכי תוכן – בדומה לתפריט פיתוח ועיצוב הממוקם בחלק העליון באתר. לחיצה על כל קישור בתפריט הצד תפתח את רשימת המאמרים והמדריכים באזור זה.

תגי כותרת h ברמה 1

תג h1 מהווה את הכותרת הראשית בכל תחילת אזור תוכן ראשי. כלומר, הכותרת הראשית של כל המאמרים אליהם ניתן להגיע על ידי לחיצה על מקש h1 בתוכנות קוראות המסך השונות.

תגי כותרת h ברמה 2 , 3 ו 4

כותרות אלו מסומנות ככותרות משנה של תכנים באזור התוכן הראשי בהתאם למבנה התוכן וכפי שנקבע ע”י עורך התוכן תוך שמירה על עקביות במבנה תגי כותרות ה h.

ציוני דרך באתר נגיש Land Marks

האזורים הבאים מסומנים כציוני דרך לטובת טכנולוגיות סיוע המסוגלות לזהות ציוני דרך.

 • קישורים לניווט לאזורים מרכזיים באתר
 • תפריט תוכן כללי בו ניתן למצוא את עמוד אודות, מפת אתר, צור קשר ומידע על האתר בשפה האנגלית.
 • תפריט ראשי הכולל את הקישורים לעמוד הבית, טכנולוגיות מסייעות, בעלי אתרים, פיתוח ועיצוב, עריכת תוכן ויצירת קשר
 • אזור חיפוש באתר
 • תפריט ניווט צדדי
 • אזור תוכן ראשי המסומן גם ככותרת h ברמה 1

התאמה למובייל

אתר נגיש הינו אתר רספונסיבי המותאם לטלפונים וטבלטים חכמים מבוססי צג מגע. פתיחת האתר במכשיר מובייל תציג תפריט נפתח רספונסיבי אשר יתאים את עצמו בהתאם לגודל המסך. התפריט כולל למעשה את כל המידע המופיע בתפריטי אתר נגיש בדומה לתפריטים באפליקציות סלולר.

לסיכום, אתר נגיש מספק נגישות פונקציונלית ברמה גבוהה לרכיבים ולמידע באופן שיסייע למשתמשי טכנולוגיות הסיוע תוך שימת דגש על נגישות מהמקלדת ועיצוב נגיש.

טל”ח

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *